Uputa za upotrebu:
pritiskom na reproduciran dječji rad dobiva se povećanje radi boljeg sagledavanja. Povratak se vrši pritiskom na strelicu "back", gornji lijevi kut toolbara (trake s alatima).
 Nastavne jedinice  
 
 
 
     

Nastavna jedinica:
tema: Radost božića

likovni problem:
boja

tehnika:
tempera + tuš-drvce

 

nastavnik:
Gordana Grujić

škola:
o.š. "Kantrida",
Rijeka

razred: 2.

Poticaj: vizualni izvor motiva
metode rada:
demonstracija, kombiniranje, variranje, slušanje glazbenog djela
način rada: zamišljanje
tip sata: obrada novog gradiva (kombinirani sat)
nastavna sredstava i pomagala: glazbena kompozicija, kazeta, kazetofon

zadaci nastave: likovnim radom razvijati vizualnu percepciju učenika za njihovo likovno i emocionalno doživljavanje, razvoj potrebe slušanja glazbe, izražavanje glazbenog djela likovnim sredstvima
odgojni: uočavanje estetskih vrijednosti, razvijanje ljubavi prema glazbi, razvoj upornosti, inicijativu u radu
obrazovni: stjecanje znanja - uočavanje likovnih problema: slobodan izbor boja, poteza, mrlja, crta, ritam, kontrast
funkcionalni: razvoj sposobnosti auditivnog percipiranja i prenošenja istog u vizualni doživljaj
korelacija: hrvatski jezik, priroda i društvo, glazbena kultura

Artikulacija sata:
Priprema: pripremamo materijal i ponavljamo rad s tehnikom tempere i tuša.
Motivacija: Božićna glazba sa kazete. Razgovor: koja ste glazbala prepoznali? Koje ste tonove čuli? Koji tonovi dominiraju? Kakav je ritam? Probajmo otpjevati pjesmu o Božiću - "Božićni vlakić"
Najava zadatka: Bojom ćemo izraziti glazbu i prikazati Božić.

Na kraju sata vršimo analizu.
POVRATAK na
početnu stranicu