"Pismo - geometrija u slovima", flomasteri
  Prikaz upisivanja slova u kvadratnu bazu podijeljenu polovinama, dijagonalama i kružnicom.
Kredom u boji ispunjavamo unutrašnjost i okolici slova:
pojavljuju se geometrijski likovi - u gornjem redu pravokutnik, u srednjem trokuti, a u donjem krug i polukrug.
  Na papire s već ucrtanim marginama i pomoćnim linijama djeca upisuju slova. Sva slova se trebaju dodirivati osim onih s okomitim linijama na rubovima (H - I, H - E i sl.) i kosim rubovima (A - V).
  Flomasterima se popunjavaju sve zatvorene plohe. Sugerira se odabir nekog kolorističkog pravila kako bi se izbjeglo nejasno šarenilo.
  Dolje su gotovi radovi. Prvi lijevo je rad najobjektivnijih dimenzija u nastavi s jednim školskim sato tjedno - on funkcionira i kao čestitka, pogodna za razne blagdane.