"Portret", pastel
  Pokazujemo djeci gornje reprodukcije i razgovaramo: u čemu se razlikuju ova dva portreta?
Lijevi je osjenčan tonovima, tamnijim i svjetlijim bojama. Desna slika nema tonova, sve boje su jednakog intenziteta, jednake jarkosti; ali svejedno je jasno da svjetlo na lice pada zdesna, jer je desno žuta boja svjetlijeg valera, a na lijevoj strani lica je ljubičasta boja.
Lijevo: portret grofa Draškovića
Desno: Marino Tartaglia, "Autoportret", 1917.
   
Primjeri moduliranja i tonskog slikanja   Djeca rade u parovima; prvo bijelom pastelom, a zatim svim bojama osim crne i smeđe.
  Dječji radovi pokazuju razumijevanje pojma modulacije. Jasno je određen smjer izvora svjetlosti - na lijevoj slici svjetlo dolazi slijeva. Pozadina je prepuštena slobodnom izboru učenika; može biti jednobojna ili višebojna. Važno je s učenicima osvjestiti zakonitost šarenila koje vide na reprodukcijama i koje sami koriste.
  Usprkos lošoj vidljivosti na ovoj fotografiji možemo vidjeti svu raznolikost koju su djeca primijenila unutar zadanih okvira na likovima i pozadinama.