"Kompozicija kvadrata", kolaž, tuš-pero
   
1 2

1. Presavijanje papira i dobivanje manjih kvadrata

2. Ucrtavanje linija u polja

3 4

3. Rezanje kvadrata i trokuta iz kolaža (može ih umaprijed izrezati voditelj)

4. Stvaranje kompozicije zadanim elementima u dvije boje

5 6

5. Isto kao 4.

6. Stvaranje kompozicije u više boja. Pretvaranje slobodne linijske kopozicije u plošnu kolažem, prvo na manjem pa na većem formatu.

7 8

7. Isto kao 6.

8. Gotovi radovi.