"Čitanje kompozicija", kolaž
Lijevo i dolje:
s učenicima se na ploči vježba prepoznavanje najuočljivijih elemenata u kompoziciji i verbalizacija njihovog sještaja unutar formata (pojmovi polovina, trećina, polovina polovine i sl.)
Lijevo: na reprodukciji koju učenica upravo analizira uočava se podijela na tri jednaka okomita dijela. U svakom dijeli nalaze se po dva lika, ukupno ih je šest. Naglašena je simetrija s osi simetrije koja okomito prepolavlja sliku.
Učenici kolažem, bojom i oblikom oponašaju pojedine ključne dijelove slike. Moguće je načiniti primjer analize (rastavljanja, suprotno od sinteze) razrezivanjem fotokopije škarama na najvažnije sastojke.
Gotovi radovi. Učenicima trećeg razreda trebalo je dosta pomoći, u analizi kompozicije, a još više u konceptu prekrivanja kolažem velikih ploha i stavljanjem menjih elemenata preko velike plohe.