RASPORED IZLAGANJA I DOGAĐANJA
na Drugom specijaliziranom umjetničko-znanstvenom skupu za vizualnu edukaciju:
                         "Interdisciplinarni pristupi likovnoumjetničkom području"

 

Četvrtak, 11. studenog 2010.

 

10.00-11.30h Službeno otvaranje konferencije (hotel „International“, Miramarska 24)

12.30 – 13.00h:  otvaranje Međunarodne izložbe likovnih radova sveučilišnih nastavnika u galeriji „Karas“, Praška 4, Zagreb

13.15 – 13.45h: otvorenje izložbenog prikaza projekata udruge OPA: „Da ti nacrtam?!“, galerija Učiteljskog fakulteta, Savska c. 77, Zagreb

13.30 – 15.00h vrijeme ručka, hotel „International“, Miramarska 24, Zagreb

 

Predavanja na Učiteljskom fakultetu u sobi 20a, „Plava soba“

15.15 – 15.25h Miroslav Huzjak: otvaranje i uvod u simpozij

15.30 – 16.15h pozvano predavanje: Tonka Tacol: Interdisciplinarnost i nastava likovnog odgoja

16.20 – 16.35h Matjaž Duh, Andreja Kljajič, Selma Nurikić: Percipiranje likovnih problema kod učenika osnovne škole

16.40 – 16.55h Małgorzata Łuszczak, Hanna Grzonka, Remigiusz Kopoczek: Space mixing: Art-Technology-Art Education

17.00 – 17.15h Anita Rončević: Interdisciplinarni pristup metodici likovne kulture

17.20 – 17.50h stanka za osvježenje

18.00 – 18.45h Predstavljanje knjige: Herceg, L., Rončević, A., Karlavaris B.: Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi

 

20.00 – 20.40 svečani koncert (Grand salon I+II – hotel „International, Zagreb)

 

Petak, 12. studenog 2010.

 

9.00 – 9.45h. pozvano predavanje: Ivan Ladislav Galeta: Varijacije elementarnih međuodnosa

9.50 – 10.05h Gordana Košćec, Jelena Bračun: Edukacijom do vizualno pismenog društva

10.10 – 10.25h Saša Živković: Postmoderna kao poticaj  tranzicije od likovnog odgoja ka vizulanom odgoju

10.30 – 11.00 stanka za osvježenje

11.00 – 11.15h Jagor Bučan: OKVIR ZA SLIKU - Geometrijska analiza likovnog djela

11.20 – 11.35h Vladimir Rismondo: Vizualnost i tekstualnost u  kolegiju „Visual arts“ u Programu internacionalnih matura

11.40 – 11.55h Antonija Balić-Šimrak, Iva Šverko, Marijana Županić Benić: U prilog holističkom pristupu kurikulumu likovne kulture u ranom odgoju i obrazovanju

12.00 – 12.30h rasprava

 

13.00 – 14.30h vrijeme ručka, hotel „International“, Miramarska 24, Zagreb

 

15.00 – 15.15h Stjepko Rupčić: Interdisciplinarnost u kreativnosti i nastavnoj praksi

15.20 – 15.35h Miroslav Huzjak: Interdisciplinarni problemi međupredmetnih korelacija u nastavi

15.40 – 15.55h Marina Gabelica: Fokalizacijski postupci u filmu: Perspektiva filmskog izlaganja i perspektiva pripovijedanja

16.00 – 16.15h Dubravka Kuščević, Marija Brajčić: Etnografska baština i likovna kultura

16.20 – 16.55h rasprava

17.00 – 17.15h Podjela nagrada

 

20.00 – 23.00 Zatvaranje službenog dijela konferencije i svečana večera za sve sudionike, hotel „International“, Miramarska 24, Zagreb. Druženje uz glazbu i ples.