Zvonimir Balog

"G"

Nikakva novost nije
ga GrGina Glava
kad je GoloGlava
u sebi slovo G krije.
A ako se bolje Gleda,
lako je uočiti da i uho
u GrGe kao G izgleda.
  Inače, da se zna,
GrGa je Golman i pol,
on GloGovom Granom
brani Gol.

 

 

iz zbirke
"Male priče o velikim slovima"