Zvonimir Balog

Pouka pauku

Za neuka pauka potrebna je pouka!
Prvo - da isprede konce koji vrijede!
- Da niti poveže i dođe do mreže!
- Da mrežu ne plete gdje muhe ne lete!
... I na koncu konca pauk mora znati
kako će tom mrežom muhu da uhvati!