Obrazovne stranice

Učite preko Interneta!

LEPRINKA - udruga za promicanje informatičke kulture:
abeceda, brojevi, matematika; slabo.
http://www.leprinka.hr/

Geografija i povijest
http://fortunecity.com/campus/dana/1471/index.html
Ovdje se nalaze obrađene neke nastavne jedinice i vježbe iz nekih područja povijesti. Kultura srednjovjekovnog društva (Obrada nastavne jedinice, za VI. raz. osnovne škole), Lenta vremena (kraj 18. i poč. 19. st.) (Vježba snalaženja u vremenu i prostoru za učenike VII. razreda osnovne škole, u izradi sudjelovali učenici) i Druga industrijska revolucija (Obrada nastavne jedinice, za VII. raz. osnovne škole).
Ovdje se nalaze vježbe iz nekih područja geografije koja se uče u osnovnoj školi. Stupanjska mreža (vježba na zemljovidu za učenike V. raz.osnovne škole), Prirodna šumska područja (obrada nastavne jedinica za V. razred), Indija (obrada nastavne jedinica za VI. razred), Japan (obrada nastavne jedinica za VI. razred), Afrika (vježba na zemljovidu za učenike VI. raz.osnovne škole), Egipat (obrada nastavne jedinica za VI. razred). U izradi sudjelovali učenici.

E - škole:
Fizika
Kemija
Biologija
Geografija
Astronomija
Projekti, eksperimenti, pitanja i odgovori, zadaci... Sve za učenje.

 

IDiMaSU
http://www.tssibenik.hr/idimasu/
Interaktivni multimedijalni digitalni sadržaj za samoučenje:
Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost te postotni i kamatni račun. Interaktivnost i animacije.

Nagrađene stranice na CUC2004.:
Matematika 1: http://lavica.fesb.hr/mat1/
Nanoatlas:http://nanoatlas.ifs.hr/index_1.html
Multilet: http://multilet.fpz.hr/
Posebne pohvale:
IDiMaSU: http://www.tssibenik.hr/idimasu/
Interaktivna fiziologija: Jesmo li kiseli?:
http://www.mef.hr/katedre/fiziolog/kiseli/index.html
PSE - periodni sustav elemenata:
http://www.pse.pbf.hr/

Časopisi:
Časopis "Priroda"
http://www.inet.hr/~priroda/
Čitajte sadržaj novog broja, sadržaj tekućeg godišta, sadržaj ranijiih godišta.

Časopis "Drvo znanja"
http://www.drvo-znanja.com/

Časopis "National Geographic Hrvatska"
http://www.nationalgeographic.com.hr/
Časopis National geographic... Čitajte časopis ili o društvu, o časopisu, tražite po arhivu (po godinama i mjesecima), birajte fotografiju mjeseca, komentirajte ili se pretplatite za časopis!


10@HR - Vrijeme je za Internet!
Portal obrazovanja
http://www.10godinainterneta.hr/

Odlikaši.hr
http://www.odlikasi.hr/odlikasihome/nuke/

   
Hrvatski jezik    

Wikipedia - hrvatski jezik

http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_jezik
Stranica na kojoj se mogu naći tekstovi vezani uz podrijetlo hrvatskoga jezika (genetska pripadnost hrvatskoga jezika, južnoslavenski jezici), zatim povijesni prijegled hrvatskoga jezika (postanak hrvatskoga književnoga jezika i renesansna književnost, barokni slavizam, prosvjetiteljstvo i jezična standardizacija, Ilirski pokret i filološke škole, Jugoslavensko razdoblje, Novosadski dogovor, Deklaracija o hrvatskom jeziku i suvremeni standardni jezik). Osim toga tu se nalaze i pravopis i gramatika. Iz pravopisa su objašnjena neka načela (fonetsko, fonološko, morfonološko, etimološko, historijsko, ideografsko...), a u gramatičkom dijelu su obrađene imenice, glagoli, pridjevi, zamjenice, brojevi, prilozi, prijedlozi, veznici, uzvici i čestice. Također su obrađeni i padeži, glasovne promjene i drugo.

Hrvatsko glazbeno društvo "Tamburica"

http://home.pages.at/tamb/hrvatski/index.htm
Na ovoj stranici možete pronaći tekstove pod naslovima: Povijest Hrvatskoga jezika, Porijeklo Hrvatskoga naroda, Dolazak Hrvata na današnje područje, Misionari Ćiril i Metod, Različita narječja, Hrvatski narodni preporod, Borba za samobitnost jezika, Različiti načini izgovora, Propast komunizma i novi početak. Ovo je stranica Hrvatskog glazbenog društva "Tamburica", pa treba odmah birati "jezik", jer na tim stranicama nalaze se i druge stvari vezane uz njihovu glazbu.

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

http://www.ihjj.hr/index.aspx#
Na stranicama Instituta za hrvatski jezik nabrojani su svi pravopisi, gramatike i rječnici. Tu su i novosti po godinama i mjesecima (od 2003.), kao i projekti instituta o kojima se može čitati.

Matematika    

Matematika za osnovnu i srednju školu

http://www.hr/darko/mat/matlink.html
linkovi za sve vezano uz matematiku -
· Časopisi
· Izdavači matematičke literature:
· Matematički arhivi:
· Pomoć učitelju u nastavi matematike za učenike
· Pitanja, pomagala za pretraživanje
· Matematička natjecanja, zbirke zadataka
· Svaki matematičar koji želi pisati matematičke tekstove (članke ili knjige) nužno mora poznavati...
· Povijest matematike:
· Matematičke šale:
· Institucije:
· Konferencije:

Matematičko-fizički list

http://www.math.hr/mfl/
Matematičko-fizički list je časopis namijenjen za matematiku i fiziku za učenike srednjih škola, uz mali prilog iz fizike za osnovne škole. Izdaju ga Hrvatsko matematičko društvo i Hrvatsko fizikalno društvo. Pod sadašnjim imenom izlazi od 1950. g., a inicijativa za njim došla je na Prvom kongresu matematičara i fizičara tadašnje FNRJ koji je održan na Bledu godinu dana ranije. Na ovim stranicama ne može se čitati časopis, ali može se vidjeti sadržaj pojedinih izdanja i pretplatiti se.

Hrvatski matematički elektronski časopis

http://www.math.hr/~mathe/
Elektronski matematički časopis za učenike i studente. Tekstovi članaka u HTML formatu. Izdaje Hrvatsko matematičko društvo. Rubrike su uvodna riječ, uredništvo, nagradni zadaci, natjecanja, iz povijesti matematike, linkovi, i na kraju, pojedini brojevi časopisa

Hrvatsko matematičko društvo

http://www.math.hr/matka/
http://www.math.hr/hmd/info.htm
Stranice Hrvatskog matematičkog društva. Tu se mogu naći novosti, podaci o društvu, logotip, statut, ivršni odbor, učlanjenje, program rada, nastavna, znanstvena i inžinjerska sekcija, predavanja, natjecanja, olimpijada, podmladak i vjesnik društva, izdavačka djelatnost, matematički klub, linkovi za matematičke časopise i drugo.

PlayMath
http://playmath.skolstvo.t-com.hr/stari/

http://www.petagimnazija.hr/math/
http://www.petagimnazija.hr/math/

(novije stranice s obnovljenim izgledom, ali su još u izradi)
Časopis za matematiku i informatiku koji rade učenici V. gimnazije. PlayMath izlazi uz pomoć Poglavarstva grada Zagreba i Ministarstva prosvjete i sporta RH. Osim članaka, tu su i razni radovi rađeni u matematičkim programima. Ovdje su također i linkovi na stranice na kojima možete pronaći te programe.

Ponešto iz elementarne matematike

http://gssjd.gssjd.hr/matematika/
Elementarna matematika - članci. O trokutu (Pitagorin poučak, kakrakteristične točke); o geometrijskoim tijelima (pravilni poliedri, trostrana piramida, četverostrana piramida, Cavalierijev princip); o konikama i krivuljama (elipsa, hiperbola, parabola, performance grafa); dinamičnim apletima (kardioida i astroida). Tu su još i razni članci, linkovi i diskusijske liste.

Šalabahteri

http://www.inet.hr/~tkrajina/formule/
Šalabahteri. Osnovne formule iz trigonometrije, osnovne formule iz analiticke geometrije, integrali i derivacije, kompleksni brojevi, geometrijski likovi.

Matematika 1

http://lavica.fesb.hr/mat1/
Internet nastavni materijali s interaktivnim programima za crtanje funkcija, animaciju funkcija i interaktivnim kvizovima. (Pilot projekt CARNet-a). Matematika 1 je pilot projekt Hrvatske akademske i istraživačke mreže izrađen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Sadrži predavanja (osnove matematike, linearna algebra, vektorska algebra i analitička geometrija, funkcije realne varijable, derivacije i primjene, nizovi i redovi, indeks pojmova);
vježbe (osnove matematike, linearna algebra, vektorska algebra i analitička geometrija, funkcije realne varijable, derivacije i primjene, nizovi i redovi);
interaktivne kvizove (osnove matematike, linearna algebra, vektorska algebra i analitička geometrija, funkcije realne varijable, derivacije i primjene, nizovi i redovi, indeks pojmova);
on-line programe (NetPlot - crtanje funkcija, FAni - animacija konvergencije reda funkcija, Gauss - manipulacija s matricama, Octave On-line - numerički proračuni i crtanje funkcija); grafičke primjere i animacije (osnove matematike, linearna algebra, vektorska algebra i analitička geometrija, funkcije realne varijable, derivacije i primjene, nizovi i redovi, indeks pojmova); Podsjetnik za učenje (osnove matematike, linearna algebra, vektorska algebra i analitička geometrija, funkcije realne varijable, derivacije i primjene, nizovi i redovi, indeks pojmova).

Povijest    
Hrvatski povijesni muzej

http://www.hismus.hr/
Hrvatski povijesni muzej. Možete čitati opće podatke, Gledati zbirke u muzeju, tekuću izložbu, Memorijalni muzej Ivan Goran Kovačić, te vidjeti izdanja Hrvatskog povijesnog muzeja.

Htvatska povijest

http://www.hrvatska-povijest.tk/
Možete čitati o Hrvatskoj povijesti, grbu, zastavi, himni, vladarima, ratnicima, jeziku i kulturi. Još je tu i vremeplov zbivanja, prilozi, knjiga posjeta, forum i riječ urednika.
Dobro.

Hrvatski institut za povijest

http://misp.isp.hr/
Odjeli su: za srednjovjekovnu povijest, novovjekovnu povijest, suvremenu povijest, hrvatsku povijest 19. stoljeća, za hrvastku latinističku historiografiju i podružnica za proučavanje naroda na području Slavonije, Srijema i Baranje.

Zemljopis    

Geografija.hr

http://www.geografija.hr/
http://www.geografija.hr/stranica.asp?id_stranice=81&id_projekta=15
Uglavnom za učitelje... Obrada nastavnih jedinica...

Državni hidrometeorološki zavod

http://www.dhmz.htnet.hr/index.php
Državni hidrometeorološki zavod. Prognoze, biometeorologija, hidrologija, klimatologija.

Stranice s kartama

http://www.hr/wwwhr/abouthr/maps/index.hr.html
Linkovi za stranice sa zemljopisnim kartama.

 

The Time Zone Converter

http://www.timezoneconverter.com/
Konverter vremenskih zona. Strana stranica, ali kad naše nema, a to je tako zanimljivo.

Školski geografski leksikon

http://www.purger.com/geo-leksikon/html/c.html
Školski geografski leksikon. Abecednim redom, čak ima i slika...

Geografske karte i atlasi

http://nippur.irb.hr/hrv/vrz/mape.html

Atlapedia online - karte, statistički podati o zemljama
Encarta - atlas svjetskih karata, enciklopedija i rječnik
Historical Atlas of the Twentieth Century - povijesni atlas, osvrt na posebna mjesta i povijesne događaje
Concierge.com - mape, turističke informacije
Geo-Gauss - zbirka planova i karata, planovi hrvatskih gradova
Graphic Map's World Atlas and Geography Facts - atlasi i vodiči, pretraživač mjesta, zemalja, otoka, popis najvećih zemalja, planina, jezera, rijeka i sl.
Map Machine, National Geographic - dinamične mape, atlasi, zastave i podaci o zemljama
Multimap.com - atlas svijeta, cestovni pravci, vrlo detaljna karta Hrvatske
National Atlas of Canada - podaci o zemlji, povijesne, geografske, socio-ekonomske karte
National Atlas of the USA
Plan grada Zagreba (knjižnica IRB-a)
Quick maps of the world - karte, zastave, ekonomija, geografija, klima, prirodni resursi
Terra Server - karte i fotografije USA
World Atlas and World Maps - mape, podaci o zemlji, zastave, populacija, znamenite ličnosti 20. stoljeća, pronalaženje gradova, fotografije zemlje
World Sites Atlas - mape, hoteli, turističke informacije, vrijeme, fotografije za preko 12000 mjesta

Priroda
   

Državni hidrometeorološki zavod

http://www.dhmz.htnet.hr/index.php
Prognoze, biometeorologija, hidrologija, klimatologija.

Evolucija.com
http://www.evolucija.com/

Hrvatski informacijski servis za bilošku raznoznolikost

http://pubwww.srce.hr/botanic/cisb/doc/biodata.htm
Biološke osobitosti HR (botaničke i zoološke osobitosti, biološki motivi na markama, biološki projekti), flora i fauna, biološke institucije i časopisi, novosti... Lijepo.

CroEOS.net
http://www.croeos.net/Mambo//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Vijesti iz znanosti

Likovna kultura    

Likovna kultura - metodički centar
http://www.uazg.hr/likovna-kultura

LIKOVNI RADOVI - PRIMJERI ZA RAD S DJECOM

http://www.vusri.hr/~anita/Rad/likovni_radovi.htm

 
Glazbena kultura    

Rockknjiga

http://www.rock-knjiga.20m.com
Knjige na hrvatskom, škola za bubnjeve, bas, ritam, solo gitaru, klavijature sa audio kazetama. Besplatni oglasi, koncerti, mladi glazbenici, medij, know how.

Drumtidam

http://www.to.je.to/drumtidam
Želite svirati afričke bubnjeve ili samo uživati u plesu ili oboje...
Moto im je : Ne lupaj bez veze!!  :-)

Testovi iz glazbene kulture

http://skole.htnet.hr/os-slatine-029/skola/edu/GK_kviz_8.htm
Zanimljivi testovi vezani uz gradivo glazbene kulture...

O hrvatskim glazbenicima...
http://www.hr/darko/etf/et12.html

Tjelesna i zdravstvena kultura    
Ništa.    
Kemija    

Hr.aquatica
Preračunavanja mjernih jedinica:
http://www.orbicon.com/hraquatica/korisno/kalkulator_duzina.asp
Pretvaranje mjernih jedinica inch, metar, centimetar, yard, feet. To je zapravo stranica vezana uz sadržaje o akvarijima i ribama... Ali ovi programčići za pretvaranje su baš dobri!
http://www.orbicon.com/hraquatica/korisno/kalkulator_temperatura.asp
Preračunavanje mjernih jedinica temperature - oC, oF

Popis kemijskih simbola i spojeva
http://www.orbicon.com/hraquatica/korisno/kemijski_spojevi.asp

Periodni i forum...
http://www.orbicon.com/hraquatica/korisno/periodni_sustav.asp
Preozbiljno za osnovnu školu, pretpostavljam.

Periodni sustav elemenata

http://www.pse.pbf.hr/
Klikom na pojedini element, možete dobiti podrobne informacije o njemu; interaktivno.

Hrvatsko kemijsko društvo
http://www.hkd.hr/

Kemija

http://knjiznica.irb.hr/hrv/znanost/kemija/
Stranice s raznim sadržajima - što je novo u kemiji? Tu su također i linkovi za razne kemijske udruge, društva i organizacije. Osim toga tu su i linkovi za znanstvene ustanove, virtualne referentne zbirke, skupove i izobrazbu, zabavu i zanimljivosti. (uglavnom strane stranice)

http://www.ktf-split.hr/periodni/
Još jedan periodni. Na pet jezika! Osim toga tu su i zanimljivi linkovi za kemičare, kemijski časopisi, ali i rječnik kemijskih pojmova!

Hrvatsko društvo kemijskih inžinjera i tehnologa

http://www.hdki.hr/

Fizika    

Nanoatlas

http://nanoatlas.ifs.hr/
Rječnik osnovnih pojmova u nanoznanosti i nanotehnologiji popraćen atraktivnim 3D vizualizacijama, interaktivnim simulacijama, člancima koji se bave određenim aspektima nanoznanosti.

Fizika on-line

http://eskola1.hfd.hr/skole/osijek-mat3/Svak_fizika_maca.php
Odjel škole u Osijeku. Sadržaj je svakodnevna fizika, fizikalne zablude, zanimljivosti, zadaci s prijemnih i njihovi projekti.

Phylab - kabinet fizike

http://public.carnet.hr/phylab/
Na ovoj stranici možete se birati dio za učenike (redovna nastava, projekti, natjecanja, izborni sadržaj, pripremanje za fakultet, znanstveno popularna predavanja, interaktivna fizika, udruga veselih fizičara), ili dio za profesore. Osim toga, tu je i online knjižnica, forum i nagradne igre.To je stranica KABINETA FIZIKE I. tehničke škole TESLA U ZAGREBU.

Multilet

http://multilet.fpz.hr/
Ovdje su objašnjene osnove letenje zrakoplovom, te neke stvari iz meteorologije.

Vertikalni hitac uvis, slobodni pad...

http://www.phy.hr/~dpaar/SAMP/seminari/kmario/pad.html
animirani gif-ovi (ima i program za izradu animiranih gifova)

Institut za fiziku

http://www.ifs.hr/

Lekcije iz fizike

http://public.carnet.hr/~sdeljac/fizika/fizika1.htm