Rosa Petković
 
SIJAMSKI BLIZANCI

što buljite u NAS u buljite što
zar niste NIKAD niste zar
vidjeli sijamske BLIZANCE sijamske vidjeli