Arhitektura kvadrata
Galerija korisnika: šaljite nam svoje kompozicije!
Upute za spremanje
i slanje svojih radova

   Kopozicije koje su složene u web-engine-u ne mogu se snimiti, stoga predlažemo dva alternativna načina da ih sačuvate i pošaljete u ovu galeriju kako bi ih svi vidjeli:
   1. Ako nemate Photoshop
Nakon završene slike i upisanog potpisa pritisnite tipku "Print Screen". U Windowsima pod Start odaberite Programs; unutra pod Accessories odaberite program Paint. Pod File odaberite New. Na pitanje odgovorite Yes. Dobili ste sliku cijele stranice. Među sličicama alata odaberite drugu-isprekidani pravokutnik (Select). Uokvirite samo vašu sliku. Pod Edit odaberite Cut (ili Ctrl+X); vaša lika je nestala. Pod File odaberite New, na pitanje Save changes to untitled? odgovorite No. U Edit odaberite Paste, na pitanje odgovorite Yes. Sada imate samo svoju sliku na ekranu. Ako je potrebno, bijelu pozadinu smanjite do veličine vaše slike pomoću crnog kvadratića u kutu pozadine.U File odaberite Save as... Odaberite folder u koji snimate slike i snimite sliku kao 24-bit Bitmap (ovako snimljena velika je oko 200Kb). Pošaljite sliku kao Attach file e-mailom.
   2. Ako imate Photoshop
Nakon završene slike i upisanog potpisa pritisnite tipku "Print Screen". Zatim u Photoshopu pod File uključite New. Otvoriti će se prozor koji predlaže veličinu i rezoluciju slike; pritisnite OK. Otvara se bijeli papir; pod Edit odaberite Paste (ili pritisnite Ctrl+V); na papiru se pojavljuje slika cijelog ekrana. Među sličicama za alate odaberite prvu-isprekidani kvadratić (Rectangular Marquee Tool), ili pritisnite M. Uokvirite samo vašu sliku. Pod Image odaberite Crop; sada je obrisana okolica i ostala je samo vaša slika. Pod File odaberite Save a Copy i snimite sliku u JPEG formatu (na pitanje o Quality odaberite 10, Maximum; zauzuma oko 50Kb). Upamtite gdje ste snimili sliku; pošaljite ju kao Attach file e-mailom.

Naslovna stranica

Adresa za slanje vaših radova:
(samo pritisnite adresu ili kuvertu)

miroslav.huzjak@uazg.hr