Arhitektura kvadrata
O autorima

  Miroslav Huzjak rođen je 1969.g. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Predavač je na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, kolegij Metodika likovne kulture. Autor je priručnika likovne kulture za djecu u razrednoj nastavi kao i priručnika za nastavnike "Učimo gledati", Školska knjiga, Zagreb. Autor je i metodičkog websitea za likovnu kulturu na  www.uazg.hr/likovna-kultura
  
Član je HDLU-a, LIKUM-a i HUNLU-a. Autor je većeg broja samostalnih i skupnih iz/ložaba.
e-mail:  
miroslav.huzjak@uazg.hr

 

  Siniša Gavrilović je web developer i flash programer.
e-mail:  sinisa@arts-dc.com

Naslovica

 

 

 

 

Miroslav Huzjak
miroslav.huzjak@uazg.hr

Siniša Gavrilovic
sinisa@arts-dc.com