Testirajte umjetničku kompoziciju


Piet Mondrian: Kompozicija, 1928.

  Provjerite (promijenite) odnose boja i oblika na Mondrianovoj slici. Može li drugačije?

Odaberite baznu sliku: