Slučajno komponiranje

   Komande su ovdje sakrivene, a reagiraju na prijelazak miša (kurzora). Nalaze se svuda okolo središnje kompozicije, stoga mašite uokolo na slijepo i zabavljajte se. Animirane plohe mogu mijenjati pozicije povlačenjem, a podloga mijenja boju na pritisak.

 

Odaberite baznu sliku: